موسسه زبان آلمانی گلبانگ
مشهد

لیست آزمون ها

کد امتحان تاریخ امتحان ددلاین ثبت نام شهریه workshop وضعیت
111 آزمون B1 دکتر عسکریان 15/4/1397 برگزار گردید 500000 Yes تکمیل ظرفیت
112 آزمون B2 - دکتر عسکریان- دینا علیرضایی 6/2/1398 برگزار گردید 500000 Yes تکمیل ظرفیت
113 آزمون B1 - دکتر عسکریان- دینا علیرضایی 20/2/1398 برگزار گردید 1000000 Yes تکمیل ظرفیت
114 آزمون B1 - دکتر عسکریان- دینا علیرضایی 24/3/1398 برگزار گردید 1000000 Yes تکمیل ظرفیت
115 آزمون B1 - دکتر عسکریان- دینا علیرضایی 28/4/1398 برگزار گردید 1000000 Yes تکمیل ظرفیت
116 آزمون B1 - دکتر عسکریان- دینا علیرضایی 25/5/1398 برگزار گردید 1000000 Yes تکمیل ظرفیت
117 آزمون B1 - دکتر بهمن نژاد- شهرام ایزدی 29/6/1398 برگزار گردید 1000000 Yes تکمیل ظرفیت
118 آزمون B1 - دکتر عسکریان- دینا علیرضایی 26/7/1398 برگزار گردید 1000000 Yes تکمیل ظرفیت
119 آزمون B1 - دکتر بهمن نژاد- شهرام ایزدی 1/9/1398 28/8/1398 شهریه به ریال 2000000 Yes تکمیل ظرفیت
120 آزمون B1 - دکتر عسکریان- دینا علیرضایی 29/9/1398 25/9/1398 2000000 Yes تکمیل ظرفیت
311 آزمون A1 -دینا علیرضایی -شهرام ایزدی 19/7/1398 برگزار گردید 1000000 No تکمیل ظرفیت
312 آزمون A1 -دینا علیرضایی -شهرام ایزدی 24/8/1398 برگزار گردید 1000000 No تکمیل ظرفیت
313 آزمون A1 -دینا علیرضایی -شهرام ایزدی 6/10/1398 4/10/1398 - شهریه به ریال 1000000 No تکمیل ظرفیت
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش زبان های خارجی گلبانگ جوان می باشد.